Săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 - "Să ştim mai multe, să fii mai bun!"


     Programul "Să ştim mai multe, să fii mai bun!" se desfăşoară, după cum ne-am obişnuit, la începutul lunii aprilie şi constă în derularea, la nivelul fiecarei unităţi de învăţământ a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal. Programul îşi propune implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a cadrelor didactice, în activităţi extracurriculare şi extraşcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.
     Tipuri de activităţi derulate de elevii şi cadrele didactice ale şcolii noastre, împreună cu colaboratorii noştri: activităţi ştiinţifice, educative, ecologice, voluntariat, activităţi artistice, de recreere, ateliere de lucru, activităţi sportive, vizite, excursii, vizionare de filme, concursuri, dezbateri, activităţi de educaţie sanitară, muzicală, religioasă, civică, P.S.I., activităţi de creaţie, minispectacole, activităţi orientare şcolară şi profesională, cercetare ştiinţifică, investigare, educaţie pentru sănătate, acordarea primului ajutor, intervenţii în caz de dezastre, educaţie pentru mediu, educaţie pentru o societate democratică.


     Activităţile derulate:
- Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
- Micii pietoni
- Micii ecologisti
- Minte sănătoasă în corp sănătos
- Taina Cărăilor
- Biblioteca, o lume a cărăilor
- Ziua părinţilor
- Prietenii sistemului imunitar
- Fii intelligent,fii competitiv
- Sărbători britanice şi americane
- Vizite la ISU ş şi la Liceul "Regina Maria". Dorohoi
- Cine ştie ... răspunde
- Vizita la Casa Memorială "George Enescu"
- Călătorie spre cunoaştere - concurs de cultură generalaă
- Spune NU drogurilor
- Adopta un Bunic
- Pagini de istorie modernă.     [... Raport complet ...]       [... Galerie cu imagini de la activităţi ...]
     Obiective urmărite:
- eficientizarea relaţiilor şcoală - familie, implicarea părinţilor în viaţa şcolii;
- cunoaşterea de către elevi a specificului unor meserii;
- consolidarea şi recapitularea cunoştinţelor dobândite anterior la educaţie plastică şi educaţie tehnologică, educatie muzicală, educaţie civică şi religioasă;
- stimularea lecturii în rândul elevilor;
- stimularea şi promovarea creaţiilor literare proprii ale elevilor;
- dezvoltarea gustului estetic, a creativităţii, îndemânării şi originalităţii;
- dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a competenţelor sociale;
- dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere şi a abilităţilor de comunicare.
- manifestarea comportamentului competitiv, a spiritului de echipă.
     Parteneri implicaţi:
- Clubul Copiilor Dorohoi;
- Primaria Municipiului Dorohoi, Direcţia Spaţii verzi
- Crucea Roşie Botoşani, Cabinetul medical şcolar
- Arta Sticlei SRL Dorohoi
- Complexul de apartamente "Casa mea" Dorohoi
- Liceul Tehnologic "Ion Pillat", Seminarul Teologic "Sf.Ioan Iacob", Dorohoi
- Gradiniţele: Nr. 9 "Ştefan cel Mare şi Sfânt", Nr. 4 Dorohoi, Nr. 6 Dorohoi
- Biblioteca Municipală Dorohoi, Bibliotecara şcolii, Libraria "Univers"
- Asociaţia Sarepta Dorohoi
- Şcoala Gimnazială "Dimitrie Romanescu", Dorohoi
- Şcoala Gimnazială nr.1 Mileanca, Primăria Mileanca.
     Modalităţi de evaluare a activităţilor: fotografii, CD - uri, fişe de activitate, portofolii, înregistrări, chestionare, expoziţii cu produsele activităţilor, pliante, diplome, premii, realizarea de prezentări PowerPoint (ce vor fi prezentate parintilor şi altor parteneri implicaţi).
     Rezultate înregistrate:
- chestionare, fişe de evaluare a răspunsurilor, realizarea unor jurnale cu impresii şi observaţii de la activităţi;
- împărtăşirea de exemple de bune practici care să dezvolte competenţe interculturale între membrii comunităţii
- colectarea a 1600 kg de maculatură
- ecologizarea parcurilor, a cartierelor oraşului, a zonelor limitrofe;
- transformarea şi diversificarea raporturile de forţă şi crearea de şanse egale acelor indivizi care nu sunt apreciaţi;
- învăţarea şi dezvoltarea negocierii şi comunicarii între indivizi;
- informarea cetatenilor Municipiului Dorohoi, cu privire la reciclarea deşeurilor şi derularea proiectului POSMEDIU "Sisem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani";
- activităţi de voluntariat (SNAC)
     Aspecte pozitive:
- implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate;
- activităile concepute au dezvoltat creativitatea elevilor, au prevenit absenteismul;
- elevii şi-au valorificat cunoştinţele şi au facut schimb de experienţă cu elevii din alte şcoli;
- s-au evidenţiat aptitudini artistice, comportamente deosebite ce pun în evidenţă profile psihice echilibrate, frumoase;
- spirit de întrajutorare, munca în echipă, coeziune, calm, generozitate;
- existenţa unui protocol de colaborare cu instituţiile menţionate ca partenere în proiect;
- cultivarea aptitudinilor elevilor în realizarea activităţilor extraşcolare;
- existenţa unei palete largi de surse de informare şi reflectarea ei în capacitatea elevilor de a extrage esentialulbr;
- disponibilitatea elevilor de a dezbate temele stabilite în cadrul proiectelor;
- realizarea materialelor cu mijloace proprii (foi, coli, cărţi, coli polistiren,CD, etc.);
- preocuparea profesorilor pentru realizarea unor activităţi de calitate care să antreneze cât mai multi elevi şi parteneri.

Sus Scoala_altfel_2013 Home